Select Page

Dostop do ovrednotenih preizkusov in dosežkov posameznega učenca bo omogočen prek spletne strani http://npz.ric.si z učenčevo šifro in številko EMŠO, in sicer od 1. do 3. junija 2021 za učence 9. razred. Spletna stran bo dostopna od 8. ure zjutraj prvega dne do 20. ure zvečer zadnjega dne vpogledov.

Učenci pri vpogledu  doma s starši do svojih preizkusov dostopajo prek iste spletne strani.

Če učenec ob vpogledu v ovrednotene preizkuse ugotovi morebitne napake pri točkovanju posameznih nalog, podatke sporoči učečemu učitelju (ime in priimek oz. šifra učenca, predmet, naloga in opis napake), učitelj pa podatke posreduje ravnateljici.

Vse morebitne napake sporočite najkasneje do petka, 4. 6. 2021 do 10.00.

Zahtev za poizvedbe izven tega termina ne bo mogoče vnašati.

Obvestilo bo objavljeno tudi na spletni strani šole.

Romana Šarec Rojc

ravnateljica OŠ Šmihel

(Skupno 60 obiskov, današnjih obiskov 1)