Krožek logike za učence 5. in 6. razreda se bo nadaljeval v aprilu in maju. Krožek se bo izvajal ob ponedeljkih in četrtkih 7. šolsko uro v učilnici K10 (tehnika levo). Šolsko tekmovanje iz »Logične pošasti« bo v četrtek, 3. 5. 2018, zato so h krožku, oziroma na priprave za to tekmovanje, vabljeni tudi učenci višjih razredov.

S krožkom nadaljujemo že v četrtek, 5. 4. 2018. Na krožku bo poudarek na osnovnih pojmih logike, ki jih bodo zlasti mlajši učenci potreboval na naslednjih tekmovanjih iz logike in pri reševanju nalog iz »Logične pošasti«.

Sporoča mentor Andrej Prah