Strokovni delavci

Seznam strokovnih delavcev na matični šoli:

 1. Antonija Blatnik (antonija.blatnik@os-smihel.si)
 2. Damjana Burgar (damjana.burgar@os-smihel.si)
 3. Gorazd Canič (gorazd.canic@os-smihel.si)
 4. Marjetka Dragman (marjetka.dragman@os-smihel.si)
 5. Diana Dronjak (diana.dronjak@os-smihel.si)
 6. Zlatka Galič (zlatka.galic@os-smihel.si)
 7. Mihaela Gerjovič (mihaela.gerjovic@os-smihel.si)
 8. mag. Irena Hlača (irena.hlaca@os-smihel.si)
 9. Klavdija Hrastar (klavdija.hrastar@os-smihel.si)
 10. Boštjan Hribar (bostjan.hribar@os-smihel.si)
 11. Justina Husu (justina.husu@os-smihel.si)
 12. Petra Švajger (petra.svajger@os-smihel.si)
 13. Karmen Jenič (karmen.jenic@os-smihel.si)
 14. Vika Kek (vika.kek@os-smihel.si)
 15. Anica Klobučar (anica.klobucar@os-smihel.si)
 16. Mojca Klobučar (mojca.klobucar@os-smihel.si)
 17. mag. Breda Knafelc (breda.knafelc@os-smihel.si)
 18. Milena Košak (milena.kosak@os-smihel.si)
 19. Andrej Lenartič (andrej.lenartic@os-smihel.si)
 20. Boštjan Miklič (bostjan.miklic@os-smihel.si)
 21. Vlasta Močnik Gabrič (vlasta.mocnik-gabric@os-smihel.si)
 22. Helena Murgelj (helena.murgelj@os-smihel.si)
 23. Stanislav Papež (stanislav.papez@os-smihel.si)
 24. Andrej Prah (andrej.prah@os-smihel.si)
 25. Vera Rauh Žagar (vera.rauhzagar@os-smihel.si)
 26. Marjetka Slana Pevec (marjetka.slanapevec@os-smihel.si)
 27. Vesna Slapničar (vesna.slapnicar@os-smihel.si)
 28. Erika Starina (erika.starina@os-smihel.si)
 29. Nada Šterk (nada.sterk@os-smihel.si)
 30. Mojca Šumlaj (mojca.sumlaj@os-smihel.si)
 31. Andreja Šurla (andreja.surla@os-smihel.si
 32. Lidija Špelič (lidija.spelic@os-smihel.si)
 33. Laura Gabrič (laura.gabric@os-smihel.si)
 34. Merilin Šut (merilin.sut@os-smihel.si)
 35. Jaka Darovec (jaka.darovec@os-smihel.si)
 36. Dragica Poljanec (dragica.poljanec@os-smihel.si)
 37. Mateja Železnik (mateja.zeleznik@os-smihel.si)
 38. Špela Lumpert (spela.lumpert@os-smihel.si)