REZULTATI ANGLEŠKE IN NEMŠKE BRALNE ZNAČKE

V marcu je na šoli potekalo tekmovanje iz angleške in nemške bralne značke. Zlata priznanja pri angleški bralni znački so osvojili Zoja Maksl (7. b), Andraž Šmajdek (7. a) in Ajda Počrvina (6. b), pri nemški bralni znački pa Julia Berus (4. a) in Tevž Bajc (7. c)....

OBČINSKI IN REGIJSKI OTROŠKI PARLAMENT 2019

V četrtek, 28. februarja 2019, je na novomeškem rotovžu potekal 29. občinski otroški parlament. Zbralo se je 34 delegatov iz osmih osnovnih šol Mestne občine Novo mesto. Mladi parlamentarci so razpravljali o temi »Šolstvo in šolski sistemi«, ki so jo še podrobno...

MATEMATIČNO TEKMOVANJE ZA BRONASTO VEGOVO PRIZNANJE

V četrtek, 21. 3. 2019, bo na šoli potekalo šolsko tekmovanje iz matematike za bronasto Vegovo priznanje. Za učence od 1. do 3. razreda bo tekmovanje ob 11. uri v matičnih učilnicah. Čas pisanja je 45 minut. Za učence od 4. do 9. razreda bo pričetek tekmovanja ob...