Pravilnik športnika

Učiteljski zbor OŠ Šmihel je sprejel naslednji

PRAVILNIK

O PRIDOBITVI NAZIVA

ŠPORTNIK IN ŠPORTNICA ŠOLE

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 1. ČLEN

S tem pravilnikom se ureja postopek pridobivanja naziva najboljši športnik in najboljša športnica v tekočem šolskem letu.

 

 1. ČLEN

Zgoraj omenjene nazive lahko pridobijo učenci in učenke OŠ Šmihel, ki tekmujejo za šolo kot posamezniki oziroma posameznice v posamičnih športnih ali kot člani oziroma članice ekip v ekipnih športih na občinskem, področnem, regijskem, državnem ali evropskem nivoju. Upoštevajo se vsa tekmovanja, ki jih organizira Zavod Planica (navedena so v Informatorju revije Šport mladih) ali Zavod Novo mesto za tekoče šolsko leto. Sodelujejo vsi učenci od 4. do 9. razreda.

 

 1. ČLEN

Naziv športnik/športnica pridobita učenca, ki v šolskem letu zbereta največje število točk, navedenih v 5. in 6. členu tega pravilnika.

 

II. KRITERIJI ZA PRIDOBITEV NAZIVA

 1. ČLEN

Točkovanje za pridobitev naziva poteka za vsako posamezno šolsko leto.

 

 1. ČLEN

Udeležba na tekmovanjih se točkuje po naslednjem točkovnem razporedu:

 

AKTIVNA UDELEŽBA NA TEKMOVANJIH:

10 TOČK – 1. NIVO TEKMOVANJE

20 TOČK – 2. NIVO TEKMOVANJE

30 TOČK – 3. NIVO TEKMOVANJE

40 TOČK – 4. NIVO TEKMOVANJE

50 TOČK – 5. NIVO TEKMOVANJE

 

OPOMBA: 1. nivo tekmovanja pomeni 1. udeležba na športnem tekmovanju v katerikoli športni panogi.

SODELOVANJE NA TEKMOVANJIH:

5 TOČK – SOJENJE NA ŠOLSKEM PRVENSTVU

10 TOČK – POMOČ PRI SOJENJU NA OBČINSKEM PRVENSTVU

 

40 TOČK  –  ZA AKTIVNO  SODELOVANJE V VEČ KOT TREH RAZLIČNIH ŠPORTIH

 

NAJBOLJŠI STRELEC/STRELKA TURNIRJA

10 TOČK – ZA DOSEŽENO NAJVIŠJE ŠTEVILO TOČK NA POSAMEZNEM TURNIRJU (igre z žogo)

 

POLFINALE OBČINSKEGA

DOBI SE LE TOČKE ZA UDELEŽBO

 

 

 1. ČLEN

Uspehi na tekmovanjih se točkuje po naslednjem točkovnem razporedu:

POSAMIČNI REZULTATI – TABELA TOČKOVANJA.

 

MESTO OBČINSKO PODROČNO

POLF.

DRŽAVNO

ČETRTF.

DRŽAVNO

DRŽAVNO EVROPSKO
1. 25 38 69 74 84 126
2. 21 32 55 60 70 105
3. 19 28 48 53 63 94
4. 17 25 42 47 57 85
5. 16 23 37 42 52 80
6. 15 22 33 38 48 75
7. 14 21 30 35 45 70
8. 13 19 27 32 42 65
9. 12 18 24 29 39 60
10. 11 16 21 26 36 55

 

EKIPNA TEKMOVANJA

ZA DOSEŽENO MESTO NA EKIPNEM TEKMOVANJU DOBI VSAK TEKMOVALEC TOČKE PO TABELI, KI SE UPORABLJA ZA DOLOČANJE TOČK NA POSAMEZNIH TEKMOVANJIH. VSAK ČLAN EKIPE DOBI ENAKO ŠTEVILO TOČK.

 

DELITEV MESTA

DODELI SE POVPREČNO ŠTEVILO TOČK (med najvišjim in najnižjim mestom), ZAOKROŽENO NAVZGOR.

Za dosežen rezultat na nivoju državnega tekmovanja se točkuje tudi uvrstitev na polfinalnem ali četrtfinalnem nivoju.

 

III. POSTOPEK TOČKOVANJA ZA PRIDOBITEV NAZIVA

7.ČLEN

Postopek točkovanja vodi strokovni aktiv učiteljev športa, ki skrbi za izvajanje točkovanja v skladu s tem pravilnikom.

Točkovanje se izvede po prejemu uradnih rezultatov posameznega tekmovanja.

 

 1. ČLEN

Končne rezultate točkovanja za pridobitev naziva na predlog strokovnega aktiva učiteljev športa potrdi učiteljski zbor.

 

 1. ČLEN

Naziv športnik in športnica šole se razglasi na zaključni prireditvi šole ob koncu šolskega leta, za katerega se podeljuje. Razglasitev je lahko tudi na valeti, če je prejel ta naziv devetošolec.

 

IV. NADZOR

 1. ČLEN

Zoper postopek in točkovanje za pridobitev naziva je možna pritožba le v primeru kršitev določb tega pravilnika.

Pritožba se lahko vloži na pritožbeno komisijo v roku osmih dni po razglasitvi naziva.

 

 

 1. ČLEN

Ravnatelj šole izvaja tudi nadzor nad točkovanjem, ki ga izvaja strokovni aktiv učiteljev športa.

 

 

V. KONČNE DOLOČBE

 

 1. ČLEN

Ta pravilnik začne veljati, ko ga sprejme ravnatelj šole.

 

 1. ČLEN

Pravilnik se objavi na spletni strani šole.

 

Novo mesto, 23. 10. 2019

Ravnateljica:

mag. Irena Hlača

(Skupno 432 obiskov, današnjih obiskov 1)